Online Sempozyum

Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 14

Açılış Töreni

 Tarih: 03/09/2021

Saat: 19:30-20:00

Salon: Salon A

Konuşmacı: 

Nevzat Uzuner

Olgu Gecesi

MS ve Ayırıcı Tanıdaki Romatolojik Hastalıklar 

 Tarih: 03/09/2021

Saat: 20:15-23:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Cengiz Korkmaz, Taşkın Duman

Konu ve Konuşmacılar: 

20:15 - 20:35 / Olgu 1

Bahar Artım Esen

20:35 - 20:55 / Olgu 2

Cavit Boz

20:55 - 21:15 / Olgu 3

Dürdane Aksoy

21:15 - 21:35 / Olgu 4

Recai Türkoğlu

21:35 - 21:55 / Olgu 5

Azize Esra Gürsoy

21:55 - 22:15 / Olgu 6

Nilgün Çınar

Tartışmacılar

Aylin Akçalı

Burcu Altunrende

Nilüfer Kale İçen

Dilcan Kotan

Murat Terzi

Melih Tütüncü

Multipl Skleroz Oturumu - 1

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 09:00-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Hüsnü Efendi

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:30 / Multiple Skleroz Patogenezi, Etyoloji, Klinik

Canan Yücesan

09:30-10:00 / Multipl Skleroz'da MR Değerlendirmesi

Gülnur Tekgöl Uzuner

10:00-10:30 / Multipl Skleroz Tanı Kriterleri

Hüsnü Efendi

10:30-11:00 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Hüsnü Efendi

Uydu Sempozyumu - 1 / MERCK

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 11:15-12:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Aksel Siva

Konu ve Konuşmacılar: 

Güncel Veriler Işığında Mavenclad

Meral Seferoğlu

Gülnur Tekgöl Uzuner

Multipl Skleroz Oturumu - 2

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 13:00-15:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Egemen İdiman

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 / Multipl Sklerozda Ultrasonik Değerlendirme

Nevzat Uzuner

13:30-14:00 / Multipl Sklerozda OCT ve VEP İncelemeleri

Fethi İdiman

14:00-14:30 / Multipl Skleroz'da BOS Değerlendirmesi

Egemen İdiman

14:30-15:00 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Egemen İdiman

Uydu Sempozyumu - 2 / GENSENTA

Doğru Hasta, Doğru Tedavi: Dimetil Fumarat Tecrübeleri

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 15:15-16:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Hüsnü Efendi

Doğru Hasta, Doğru Tedavi: Dimetil Fumarat Tecrübeleri

Serkan Demir

Multipl Skleroz Oturumu - 3

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 16:15-18:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

16:15-16:45 / Multipl Skleroz Atak Tedavisi

Sibel Canbaz Kabay

16:45-17:15 / Hastalık Modifiye Edici Tedaviler

Ömer Faruk Turan

17:15-17:45 / Hastalık Modifiye Edici Tedaviler

Cavit Boz

17:45-18:15 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Ömer Faruk Turan

Akılcı İlaç Kullanımı

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 18:30-19:00

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacı: 

Romatolojik Hastalıklarda IVIG Kullanımı

Neslihan Andıç

Sözel Bildiri Oturumu 1

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 19:15-20:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Eylem Değirmenci, Yaşar Altun, Haluk Gümüş

Konu ve Konuşmacılar: 

İzole Santral Sinir Sistemi Sarkoidozu-Nörosarkoidoz

Halil Güllüoğlu

Parenkimal Nöro-Behçet Hastalığında Lezyon Dağılım Paterninin Olasılık Haritalaması Kullanarak Analizi

Ahmed Serkan Emekli

İnternükleer Oftalmopleji (İno) ile Prezente Olan Klinik İzole Sendrom Olgusu mu?

Nuray Can Usta

Nörobehçet Hastalığında Spinal Kord Tutulumu

Emine Rabia Koç

Tümör Nekroz Faktör-a (TNF-a) İnhibitörleri ve Santral Sinir Sistemi İnflamatuar/Demiyelinizan Hastalık İlişkisi

Ronay Bozyel

Multipl Skleroz Olarak Yanlış Teşhis Edilen Antifosfolipid Sendromu: Olgu Sunumu

Murat Erten

Radyolojik İzole Sendrom - Tedavi Edelim mi?

Duygu Arslan Mehdiyev

Hipereozinofili ile Seyreden Anca Negatif Churg Strauss Sendromu

Emine Afşin

Sözel Bildiri Oturumu 2

 Tarih: 04/09/2021

Saat: 20:45-22:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları:  Nilda Turgut, Yılmaz İnanç, Şule Aydın Türkoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Ağrılı Nöropati Sebebi Olarak Granülamatöz Polianjiitis

Ümmü Serpil Sarı

Yoğun Bakım İnme Hastalarında Glasgow Koma Skalası ve Four Skorlarının Karşılaştırılması

Sadettin Ersoy

Multiple Skleroz Hastalarında Serum Pentraxin-3 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Nurettin Yavuz

Multıpl Skleroz ve Eşlik Eden Uveit : 7 Olgu Sunumu

Elif Ünal

Sanal Nörorehabilitasyon Uygulamasının Multipl Skleroz Hastalarının Yaşam Kalitesine ve Hastalık Seyrine Olan Etkisi

Sema Gül Türk

Transvers Miyelit Geçirdikten Yıllar Sonra Miyopati Bulguları ile Başvurarak Tanı Alan Bir Sjögren Olgusu

Ozan Dörtkol

Progresif Bir Nörobehçet Olgusu: IVIG Tedavisi Etkinliği

Sude Kendirli

Romatoid Menenjite Sistematik Bakış: Örnek Vakalar Eşliğinde Tanı ve Tedavi Yönetimi

Merve Aktan Süzgün

Behçet/Nöro-Behçet Oturumu

 Tarih: 05/09/2021

Saat: 09:30-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Aksel Siva

Konu ve Konuşmacılar: 

09:30-10:00 / Behçet

Emire Seyahi

10:00-10:30 / Nöro-Behçet

Uğur Uygunoğlu

10:30-11:00 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Aksel Siva

Sarkoidoz/Nöro-Sarkoidoz Oturumu

 Tarih: 05/09/2021

Saat: 11:15-12:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Sabahattin Saip

Konu ve Konuşmacılar: 

11:15-11:45 / Sarkoidoz

Mehmet Soy

11:45-12:15 / Nöro-Sarkoidoz

Murat Kürtüncü

12:15-12:45 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Sabahattin Saip

Sjögren/Nöro-Sjögren Oturumu

 Tarih: 05/09/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Rana Karabudak

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 / Sjögren

Döndü Üsküdar Cansu

13:30-14:00 / Nöro-Sjögren

Belgin Koçer

14:00-14:30 / Tartışma - Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar

Rana Karabudak

Ödül Töreni ve Kapanış

 Tarih: 05/09/2021

Saat: 14:45-15:15

Salon: Salon A

Konuşmacı: 

Nevzat Uzuner